Na najväčšom filmovom portáli na Slovensku - DAFILMS, ktorý je prioritne orientovaný na lokálny obsah, nájdete od 19. mája aj dokumentárny film Momentky, ktorý mapuje profesnú a životnú dráhu Deža Ursinyho. 
Viac na tejto adrese: https://dafilms.sk/film/11226-momentky