Pokračovanie v hudobnej spomienke na Deža Ursinyho v parku na Fedákovej ulici v Bratislave prebehne aj tento rok, 21. septembra. Na dlhoročného obyvateľa Fedákovej 24, Dúbravčana, výnimočného hudobníka, umelca zaspomínajú hudobne RR projekt - Roman RUSŇÁK projekt - filharmonici a Vladimír Slnko Šarišský, Živé kvety, Definitivum, Longital, Talent Transport a Dorota Nvotová , Kubo Ursiny & Teatro Fatal, okrem toho sú naplánované čítačky a predajné stánky s knižkami a hudobnými nosičmi. Podujatím bude sprevádzať hudobný publicista Oliver Rehák.
Vstup je voľný.

Foto: Roman Uhliar
Grafika: Peter Považan

Facebook event tu:  https://www.facebook.com/events/452396862002592/