Bratislavská Dúbravka si chce uctiť Deža Ursinyho pamätníkom, ktorý by mal stáť na Fedákovej ulici, kde legendárny hudobník roky býval.

Pripomenúť slovenského hudobníka, dramaturga, umelca a aj Dúbravčana Deža Ursínyho, upraviť okolie dlhoročného bydliska umelca na Fedákovej, zveľadiť priľahlý park a verejné priestory pri niekdajšom „Sloníku“ i podporiť myšlienku ekológie, obnovy verejného priestoru. S takým cieľom vznikol občiansky projekt osadenia pamätníka Dežovi Ursínymu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Myšlienku a financovanie podporili dúbravskí poslanci. Pamätník by mal stáť pred niekdajším bydliskom umelca v parku na Fedákovej. Autorkou umeleckého návrhu je sochárka a odborná asistentka Vysokej školy výtvarných umení Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD.

S iniciatívou osadiť a venovať pamätník Dežovi Ursínymi prišiel na Komisiu kultúry jej člen miestny a župný poslanec Juraj Štekláč. Komisia sa návrhom zaoberala niekoľkokrát, k vypracovaniu projektu sa pridali aj Dúbravské noviny v spolupráci so sochárkou Mirou Podmanickou vznikli dva umelecké návrhy.

Na poslednom zasadnutí podporila kultúrna komisia návrh s názvom Listovanie, projekt  a finančnú podporu včera schválili aj dúbravskí poslanci. Za postavenie pamätníka hlasovalo 20 z prítomných poslancov, dvaja sa zdržali.

Miestni poslanci požiadali starostu Dúbravky, aby na projekt a realizáciu vyčlenili v rozpočte 5000 eur. Návrh Listovanie stvárňuje dvere, knihu, symbolizuje nazretie  do vnútra tvorby umelca.

Objekt by sa mal skladať zo štyroch kovových platní, do ktorých navrhla umelkyňa vylaserovať vybrané texty Deža Ursínyho. Texty sa majú čítať cez priehľady vo vrstvách. „Kovové platne by mali rôzne povrchové úpravy,“  priblížila sochárka Mira Podmanická. „Objekt by mal na prvej platni meno umelca,  predná strana by mala výšku Deža Ursínyho,  ostatné by boli o pár centimetrov väčšie či menšie. Aj šírky by boli rôzne.“

Osadením pamätníka na Fedákovej chceli iniciátori otvoriť možnosť vytvárania spomienkových miest, stôp, umeleckých odkazov významných Dúbravčanov, obyvateľov.

Pamätník by chcela Dúbravka dokončiť na jeseň a odhaliť v októbri pri príležitosti Dežovho narodenia.  Osadenie chcú organizátori a kultúrna komisia spojiť aj s hudbou, komorným koncertom Dežových piesní v parku na Fedákovej ulici.